lunes, 14 de diciembre de 2015

Disseny i creació de materials educatius : OER

Els OER (Open Educational Resources), que significa recursos educatius oberts, són materials multimedia, com informació de cursos, llibres d'estudi, videos, aplicacions, podcasts, d'accés obert i gratuit disponible a la web, que es poden  utilitzar i modificardissenyat i amb la finalitat d'ajudar en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Ex: wikipedia, moodle.
El seu objectiu és eliminar totes les barreres a l'aprenentatge i ofrerir als estudiants alternatives de superació tenint en compte les seves necessitats.

A l'hora de dissenyar-lo s'ha de tenir molt clar el què, com, quan, qui i on: Què es vol transmetre, la metodologia, en quin moment, a qui s'adreçarà i on es farà.

Característiques:
 • Accessibilitat: Facilitar per localitzar el recurs i utilitzar-lo en qualsevol moment i lloc.
 • Reutilitzables: Posibilitat d'utilitzar i modificar informació en diferents contextos d'aprenentatge.
 • Interoperabilitat : Facilitat per ser adaptat a diferents ordinadors o sistemes.
 • Sostenibilitat: Assegura el correcte funcionament tot i que canviïn les versions dels sistemes.

Formes d'aprenentatge:
 • DOER: S'aprén fent, amb la pràctica.
 • FEELER: S'aprén mitjançant sentiments i motivacions intrínseques.
 • THINKER: S'aprén mitjançant la lògica i el raonament, basant-se en l'anàlisi de les coses.
 • OBSERVER: S'aprén observant, a través de les imatges, videos, etc.viernes, 4 de diciembre de 2015

Flipped Classroom

En la classe anterior, vam tractar el tema del Flipped Classroom. Aquest consisteix en que el típic model d'aula i de metodologia es capgiren, és a dir, els nens de l'aula fan a casa les classes i a classe repassen els dubtes i també realitzen una sèrie d'exercicis que serien els deures fets a casa amb el mètode tradicional.

A partir d'això, nosaltres creiem que és un bon mètode perquè d'aquesta manera l'alumne només cal que a casa seva es miri un parell de vídeos cada tarda i no té l'obligació de fer deu pàgines de deures diaris, que sol passar molt freqüentment a les escoles o instituts. A partir d'això, els nens anirien a classe més relaxats sabent que no els posaran cap punt negatiu o cap gomet, i estarien més atents a les classes fent els exercicis proposats pel professor/a. 

També vam fer un debat, on havíem de defensar la postura del Flipped Classroom i el Mètode Tradicional. Aquí vam veure que no tot és de color de roses, els que defensaven el model actual, deien que no es podria tenir el control dels nens a l'hora de saber si s'han mirat els vídeos o els textos a casa, però vam veure que es podien posar aplicacions per saber si els alumnes han entrat i han fet la tasca que els tocava a casa.

Per acabar, nosaltres defensem que el Flipped Classroom és molt útil, tant per la vida de l'alumne com del professor, perquè l’estància a l'escola i a l'institut no es faria tant pesada en el sentit d'estar 6-7 hores escoltant el mateix tema, sinó que és més pràctic perquè l'alumne posa en pràctica els recursos que el professor li ha donat.

lunes, 23 de noviembre de 2015

Seguretat a Internet: El ciberassetjament

El ciberassetjament és l'ús de dispositius electrònics per assetjar persones. D'això són culpables tant les persones que el produeixen, com les que ho veuen i també ho reenvien, i les que no n'informen a les rebedores d'aquest.

Tipus de ciberassetjament:
 • Provocació incendiaria: insults i missatges vulgars.
 • Fustigació: enviar fotos o vídeos humiliants o virus.
 • Denigració: distribuir informació despectiva.
 • Assetjament públic: filmar vídeos de vexacions i difondre'ls.
 • Excussió social: privar l'accés a algú, en un grup, xarxa, fòrum, etc.
 • Suplantació de la personalitat: fer-se passar per algú.
 • Difamació i joc brut: enganyar a una persona, per a que traspassi informació d'una altra.
 • Sexting: difondre o publicar continguts sexuals. Pot ser voluntària (la persona ho envia a una altra de confiança i aquesta la difon) o involuntària (per exemple, el robatori d'un mòbil). Això pot derivar en: 
  • Grooming:  un adult es guanya la confiança d'un menor per obtenir satisfacció sexual. (pederastia)
  • Sextorció: fer xantatge amb la difusió d'informació i continguts.
Característiques del ciberassetjament:
 1. Mitjà: s'utilitzen eines tecnològiques per difondre el contingut.
 2. Format: assetjament indirecte (afecta psicològicament a la persona).
 3. Anonimat: canvi/ocultació d'identificació que dificulta saber qui és l'assetjador.
 4. Perdurabilitat: la informació perjudicial està disponible les 24 hores del dia.
 5. Potencial de difusió: a través d'internet la informació pot ser molt gran.
 6. Inseguretat: es perden els límits de quins espais i moments són segurs (la víctima no pot fugir).
 7. Proximitat: la víctima i l'agressor són d'entorns propers, tenen la mateixa edat, etc.
 8. Relació amb l'assetjament: està lligat a comportaments d'exclusió i aïllament a la vida real.
 9. Desequilibri de poder: controla la situació sense exposar-se a la víctima.
 10. Intencionalitat: no sempre hi ha intenció explícita de fer mal per part de l'agressor.
 11. Falsa victimització: el agressor pot al·legar que la víctima l'esta assetjant a ell.
 12. Agrupament de ciberassetjadors: l'Internet facilita aquest agrupament.
Conductes:

Assetjador: Amenaçar, robar contrasenyes i suplantar identitat, publicar informació o fotos despectives a blogs, creació de webs amb continguts ofensius, insults o amenaces en jocs online, enviar programes brossa o virus.

Víctima: Tenen quatre tipus d'indicadors:
 1. Físics: Trastorns alimentaris i de la parla. Problemes de son i es manifesten amb tics nerviosos.
 2. Conductuals: Assetjament al centre educatiu, comparteix molta informació personal, absentisme i pèrdua de rendiment i canvis sobtats (abandonament del dispositiu electrònic o comportament estrany desprès d'una trucada o missatge)
 3. Emocionals: Inseguretat, manca d'autocontrol, canvis emocionals, comportament antisocial, frustració en la utilització de l'ordinador.
 4. Per part dels companys: rep bromes i missatges desagradables e insultants, el fan sentir culpable del que li passa, el marginen i inciten a altres a que ho facin.
Proposta d'actuacións amb l'alumne ciberaasetjador i altres alumnes seguidors:

- Mesures de detecció: detectar qui és o són els assetjadors.
- Mesures de control: deixar clar que aquell acte tindrà conseqüències.
- Responsabilitats: assumir les pròpies accoions i castigar individualment supervisat per un adult.
- Mesures correctores cautelars: es podrà expulsar a l'alumne agressor/assetjador de 3 a 20 dies, o podrà assistir a classe però sense participar. El centre comunicarà al ministeri fiscal allò que pugui ser constitutiu de delicte o falta percebible penalment.
-Mesures educatives: assesorament a càrrec del professorat en temes de convivència.

Actuacions amb l'alumne:

- Mesures de protecció i seguretat adreçats a l'alumne i consensuades amb la família.
- Observació específica del propi assetjat.
- Mesures organitzatives de tot el personal del centre (control i seguretat dels espais i situacions que poden provocar ciberassetjament. 
- Mesures específiques per atendre les possibles dificultats del baix rendiment escolar pel ciberssatsetjament.
- Assessorament en conductes de ciberprotecció per part del professorat especialitzat en TIC i mossos d'esquadra de l'Oficina de relacions amb la comunitat).
- Assessorament a càrrec del professorat orientador i tutoria en conductes que faciliten respostes assertives.
- Acompanyament per part de l'equip docent, tutor, orientador, etc.
- Valoració de la necessitat de suport i tractament terapèutic extern al centre amb el consentiment de la família.

Actuacions amb el grup classe:

- Tolerància 0 envers a qualsevol actitud agressiva induint al ciberssatsejament.
- Analitzar i fer seguiment de les emocions.
- Eliminar el tòpic de "xivato".
- Implicar als alumnes per a que es protegeixin uns a altres.
- Programes de competència social (desenvolupament de tots els àmbits).
- Educar en la gestió positiva dels conflictes.
- Treballar l'expressió de les emocions per fomentar l'empatia amb el ciberssatsejat.
- Utilitzar estratègies per cohesionar el grups.
- Treballar les guies de prevenció que elabora el Departament d'Ensenyament a les tutories.

  


lunes, 9 de noviembre de 2015

El potencial educatiu dels dispositius mòbils a l’educació.

Nosaltres amb el que hem estat treballant, creiem que tenir els dispositius mòbils a l'aula facilita l'aprenentatge, ja que es pot accedir molt fàcil i ràpidament a qualsevol informació o material existent a la xarxa informàtica.

Per això, en la nostra opinió s'hauria de formar potencialment als professors per poder transmetre els coneixement als seus alumnes i així facilitar-ne l'aprenentatge i desenvolupament de les seves capacitats amb les TIC.

També pensem que és beneficiós utilitzar-les a l'aula perquè resulta dinàmic i pot desenvolupar la capacitat creativa i innovadora de cadascú. És molt important que els alumnes facin un bon ús, amb les eines facilitades a classe, de l'Internet.


En conclusió, creiem que està bé poder tenir a l'abast la tecnologia actual en l'educació perquè ajuda a reforçar als alumnes en el seu aprenentatge.

Dispositius mòbils a l'aula

Com explotar els dispositius mòbils a l'aula?

(Mapa conceptual)

Digital Storytelling


En la sessió anterior d'Habilitats Comunicatives vam estar treballant què és el Digital Storytelling (narracions digitals), i tracta d'explicar una breu historia de 2 o 3 minuts a través d’una plataforma digital.

Per començar, havíem de buscar un vídeo d’exemple de Digital Storytelling i nosaltres hem seleccionat un vídeo de la marca BIC que explica l’historia d’un noi molt breument. Hem escollit aquest vídeo perquè combina imatges, sons i també missatges escrits, que és l’essencial perquè sigui un Storytelling correcte i també perquè ens ha cridat l’atenció la seva forma de com expressar-ho.La nostra feina ha sigut crear un Digital Storytelling a partir de la nostra imaginació i que estigués relacionat amb l’educació. A partir d’una sèrie de recursos, hem creat un esbós, on hem posat el que utilitzaríem a cada vinyeta com sons, textos o qualsevol imatge.

Primer de tot, en un full en blanc, hem dibuixat l’historia en sis vinyetes amb una breu explicació del que passaria a cadascuna.Seguidament, hem escollit un programa que s’anomena www.goanimate.com, per tal de crear un vídeo animat de l’historia que ens hem inventat. Aquesta tracta sobre la marginació i discriminació racial cap a un nen nouvingut a l’escola. Amb l’ajut de la professora que els dóna una lliçó del què és l’empatia i la importància d’aquesta, els nens es donen compte del patiment que causaven a en Miquel i, finalment es ressol aquesta situació.


HC Storytelling blog by Arbres fruiters on GoAnimate

lunes, 5 de octubre de 2015

LA IDENTITAT DIGITAL I LES XARXES SOCIALS

En l’última sessió d’Habilitats Comunicatives vam tractar la identitat digital i les xarxes socials. A partir d’aquesta de la classe magistral, on vam fer una reflexió sobre aquests temes, havíem de realitzar una practica per a descobrir quina informació sortia a Internet sobre nosaltres i per a tractar la repercussió que això tenia. Vam buscar el nostre nom a Google i, a més a més, vam crear un compte a https://about.me/. Buscant al Google el nostre nom, d’una banda, vam trobar comptes de Google, de Facebook i d’altres xarxes com el Prezi o el Blogger. Amb el compte, de l’altra, vam treballar la creació d’un perfil personal a la xarxa. A més, la nostra professora ens va fer mirar un vídeo de la web www.takethislollipop.com i, amb això, vam adonar-nos del què significa realment tenir una identitat digital i de la repercussió que té allò que nosaltres publiquem. De fet, vam adonar-nos de l'empremta que deixem cada vegada que creem un compte o pugem alguna cosa a la xarxa, així com quan hi fem una cerca i, també, de la necessitat de ser nosaltres mateixos també a Internet i no publicar-hi coses que habitualment no faríem o no aprovaríem, perquè això en un futur tindrà la seva importància.

Per tant, com a educadors hem de tenir molt en compte això i fer-los-hi arribar aquesta informació als nostres alumnes, avisar-los dels avantatges i dels inconvenients que tenen les xarxes, però sobretot ensenyar-los-hi a utilitzar-les.